کاربران محترم ویسایت یافت آباد آنلاین

پشتیبانی وبسایت یافت آباد آنلاین پیش از ارسال محصول، عکس و فیلم کالای ارسالی را برای مشتریان ارسال می کند و تاییدیه عدم وجود مشکل ساختاری و ایراد ظاهری را از کاربر دریافت می کند. در صورتی که مشکلاتی ازین قبیل هنگام دریافت محصول وجود دارد، ایرادی متوجه مجموعه یافت آباد آنلاین نیست و باربری درون یا برون شهری باعث ایجاد این مشکلات شده است که باید خسارت آن را پرداخت کنند.

البته مجموعه یافت آباد آنلاین برای رفع ایراد در کنار شما عزیزان خواهد ماند و کمال همکاری را با مشتریان عزیز خواهد داشت.