کاربران محترم وبسایت یافت آباد آنلاین

کاربران مستقر در استان تهران، می توانند کالای خود را به وسیله باربری درون شهری دریافت کنند یا خودشان محصول را از محل اعلامی توسط پشتیبانی وبسایت تحویل بگیرند. این کاربران می توانند هزینه ارسال را به همراه هزینه کالا هنگام دریافت محصول و یا پیش از ارسال پرداخت نمایند.

کاربران مستقر در سایر استانها می توانند کالای خود را به وسیله باربری برون شهری دریافت کنند و می توانند هزینه ارسال را به وسیله پیش کرایه و یا پس کرایه پرداخت نمایند.