نمایش 1–18 از 96 نتیجه

میز ناهار خوری دیان

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 6 نفر
 • جنس اسکلت میز: فلز آبکاری شده
 • جنس صفحه: ام دی اف وکیوم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری روبی

۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 6 نفر
 • جنس اسکلت میز: فلز آبکاری شده
 • جنس صفحه: ام دی اف وکیوم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری صدفی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 – 10 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری هیمن

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری هیوا

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری انگلیسی

۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری آوین

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 2 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری لوئیز

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 2 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری هکتور

 • قابل استفاده برای: 4 – 8 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری ناتالی

 • قابل استفاده برای: 4 – 8 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری لمینو

 • قابل استفاده برای: 4 – 8 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری ژیکان

 • قابل استفاده برای: 4 – 10 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری رز

 • قابل استفاده برای: 4 – 8 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری راشین

 • قابل استفاده برای: 4 – 10 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری دالوپ

 • قابل استفاده برای: 2-4 نفر
 • جنس اسکلت میز: فلز
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری اریکه

 • قابل استفاده برای: 4 – 8 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب روس
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز ناهار خوری آدریان

 • قابل استفاده برای: 4 – 6 نفر
 • جنس اسکلت میز: چوب راش
 • جنس صفحه: ام دی اف روکش ترک
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین