نمایش 1–18 از 27 نتیجه

پارچه مبلی کمر کد ۱ رنگ سفید

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۳ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۴ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۲ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۵ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۷ رنگ نسکافه ای

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۸ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۹ رنگ طوسی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۱۵ رنگ صورتی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۱۴ رنگ قرمز

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۱۷ رنگ طوسی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۱۸ رنگ ذغالی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۱۹ رنگ کالباسی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۲۲ رنگ نسکافه ای

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۲۳ رنگ آبی طوسی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۲۷ رنگ سبز

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۲۰ رنگ نسکافه ای

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما

پارچه مبلی کمر کد ۳۰ رنگ نارنجی

۰ تومان
 • پارچه با حالت و نمای چرم
 • دو لایه و محافظ در برابر نفوذ مایعات و آلودگی
 • دارای حالت ابروبادی و مخملی نزدیک به چرم
 • گرماژ بالا و دوام متناسب
 • طیف رنگی فوق العاده بالا متناسب با سلیقه شما