نمایش دادن همه 11 نتیجه

پارچه مبلی مایا کد ۱۵ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۸ رنگ سبز

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۷ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۲ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۱۰۰ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد a24 رنگ سورمه ای

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد a17 رنگ یاسی

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد a2 رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد a1 رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۴۰۰ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک

پارچه مبلی مایا کد ۳۰۰ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مخمل و جیر با خواب فوق العاده کم
 • گرماژ پایین تر نسبت به پارچه های لوکس
 • طیف رنگی بالا و قیمت مناسب
 • حالت حد وسط ماتی و براقی
 • مناسب هم برای مبلمان مدرن و هم برای مبلمان کلاسیک