نمایش دادن همه 12 نتیجه

پارچه مبلی جری کد ۲۸ رنگ سبز

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری نسل جدید پارچه مبلی به نام چرم پارچه
 • دارای حالت مات و رگه هایی از رنگ زمینه
 • دارای یک لایه نانو
 • جنس نرم و لطیف و گرماژ نسبتا بالا
 • قابلیت روی کوبی بالا و چروک پذیری پایین

پارچه مبلی جری کد ۲۱ رنگ زرد

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۱۰۲ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۳۶ رنگ آبی طوسی

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۱ رنگ کرم

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۱۹ رنگ قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۱۷ رنگ قهوه ای سوخته

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۲۳ رنگ آجری

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۸ رنگ طوسی قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۲۵ رنگ طوسی

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد a6 رنگ سبز قهوه ای

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه

پارچه مبلی جری کد ۲۸ رنگ سبز

۰ تومان
 • پارچه مبلی جری یا اصطلاحا پارچه پفکی به دلیل آستر خاص و زیبا
 • دارای لایه نانو
 • جنس و نرم لطیف و گرماژ بالا
 • نرم بودن و کشش پذیری بالا
 • دارای رگه هایی از رنگ زمینه