نمایش دادن همه 14 نتیجه

آلاچیق آلبرتا

۴۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس بافت: راتان
 • نشیمنگاه: اسفنج یورولوکس ویژه
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

آلاچیق صوفیا

۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس اسکلت: آلومینیوم
 • ارتفاع: 185 سانتی متر
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

آلاچیق ماکسیم

۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 4 نفر
 • جنس اسکلت: آلومینیوم
 • ارتفاع: 243 سانتی متر
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

آلاچیق دایان

۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس بافت: راتان
 • نشیمنگاه: اسفنج یورولوکس ویژه
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی ماریا

۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: آلومینیوم
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی ورشو

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: آلومینیوم
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی لیام

۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: آلومینیوم
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی دو نفره دالتون

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 2 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 240 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی لاندا

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی سبحان

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی تزار

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی پارسا

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی برسام

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

تاب ریلکسی آلبرتا

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: فلز
 • تحمل وزن: 130 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین