نمایش دادن همه 18 نتیجه

میز مدیریتی والرین

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78  × 240 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف روکش وکیوم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی لاوندر

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 75 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف هایگلس سوپر مات AGT
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی پاچیرا

۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 175 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی ژینورا

۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 193 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی آژند

۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 80 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی بن سای

۲۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 160 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی هامون

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی پردیس

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 160  × 75 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی سناتور

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی سحر

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 150 × 70 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی الوند

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 160  × 75 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی بهار

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180  × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی نوین

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 170 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی سناتور (کپی)

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی فونیکس

تماس بگیرید
 • ابعاد میز: 78 × 80 × 240 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی لاندیس

تماس بگیرید
 • ابعاد میز: 78 × 160× 230سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی فرم

تماس بگیرید
 • ابعاد میز: 78 × 153× 215سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی پاپیتال

تماس بگیرید
 • ابعاد میز: 78 × 90× 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین