نمایش 1–18 از 38 نتیجه

میز مدیریتی والرین

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78  × 240 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف روکش وکیوم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی لاوندر

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 75 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف هایگلس سوپر مات AGT
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کنفرانسی لاوندر

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 135 × 260 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی پاچیرا

۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 175 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی ژینورا

۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 193 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی آژند

۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 80 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی بن سای

۲۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 160 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی پاچیرا

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 120 × 140 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی آژند

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 73 × 70 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کانتر لاندیس

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 95× 70× 173سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی بن سای

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 75 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی ژینورا

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 80 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی هامون

۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کنفرانسی آژند

۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75 × 90 × 200 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی پردیس

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 160  × 75 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی سناتور

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180 × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی سحر

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 150 × 70 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی الوند

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 160  × 75 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین