نمایش 1–18 از 31 نتیجه

میز کارمندی آژند

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 73 × 70 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی بالی

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 120 × 60 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی بن سای

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 75 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی پاچیرا

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 120 × 140 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی پویا

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 140 × 70 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی ژینورا

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 80 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی سروش

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 140 × 70 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی سفیر

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 150 × 70 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی لاندیس

تماس بگیرید
 • ابعاد میز: 75× 145 × 140 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کارمندی لاوندر

۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75× 75 × 150 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف هایگلس سوپر مات AGT
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کانتر لاندیس

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 95× 70× 173سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کنفرانسی آژند

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75 × 90 × 200 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کنفرانسی لاوندر

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 135 × 260 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز کنفرانسی والرین

۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 75 × 120 × 300 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی آژند

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 80 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی الوند

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 160  × 75 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی بن سای

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 78 × 160 × 220 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

میز مدیریتی بهار

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ابعاد میز: 180  × 80 سانتی متر
 • جنس اسکلت: ام دی اف
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین