نمایش 1–18 از 22 نتیجه

صندلی کارمندی دلتا

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی گلاسکو

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی سزار

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی ساها

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی آریا

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی ایلیا

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی چستر

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی شاهین

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کنفرانسی دلتا

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی مدیریتی دلسا

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی ایلیا

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی دلسا

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی آریا

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 40 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی شاهین

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی فراز

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کارمندی سایان

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کنفرانسی فراز

۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین

صندلی کنفرانسی شاهین

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابل استفاده برای: 1 نفر
 • جنس اسکلت: استیل
 • تحمل وزن: 140 کیلوگرم
 • ضمانت: 24 ماهه یافت آباد آنلاین