نمایش 1–18 از 32 نتیجه

عسلی سه تیکه استیل مدل تیتان Titan

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه

ست دو تیکه میز عسلی استیل ملیسا Melissa

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی بزرگ: قطر: 35 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی کوچک: قطر: 45 | ارتفاع: 55

ست سه تیکه میز عسلی استیل مدل نیلسن Nielsen

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی اول: قطر: 50 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی دوم: قطر: 40 | ارتفاع: 50
 • ابعاد عسلی سوم: قطر: 30 | ارتفاع: 40

میز عسلی جلو مبلی استیل لکسی Lexi

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول: 110 | عرض: 60 | ارتفاع: 40

عسلی سه تیکه استیل ایوانا Ivanna

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی اول: طول: 45 | عرض: 45 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی دوم: طول: 40 | عرض: 40 | ارتفاع: 55
 • ابعاد عسلی سوم: طول: 35 | عرض: 35 | ارتفاع: 50

ست سه تکه میز کنار مبلی استیل طرح وندی Wendy

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی اول: طول: 45 | عرض: 45 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی دوم: طول: 40 | عرض: 40 | ارتفاع: 55
 • ابعاد عسلی سوم: طول: 35 | عرض: 35 | ارتفاع: 50

میز عسلی دو تکه استیل طرح لسلی Leslie

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی بزرگ: قطر: 50 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی کوچک: قطر: 45 | ارتفاع: 55

میز عسلی استیل طرح والنتینا Valentina

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: قطر: 50 | ارتفاع:60

میز عسلی استیل ایزابلا Izabella

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
معرفی محصول میز عسلی استیل ایزابلا Izabella میز عسلی استیل ایزابلا Izabella با جنس فلز استیل ۳۰۴ با کیفیت عالی

میز عسلی استیل دو تیکه لانا Lana

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد عسلی بزرگ: قطر: 45 | ارتفاع: 60
 • ابعاد عسلی کوچک: قطر: 35 | ارتفاع: 55

میز عسلی جنس استیل طرح فلورانس Florence

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول: 45 | عرض: 45 | ارتفاع: 50

میز عسلی استیل الیزا Eliza

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه

میز عسلی استیل طرح لورنزیا Lorenzoia

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول: 45 | عرض: 40 | ارتفاع: 60

میز عسلی استیل طرح الینا Elina

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول: 45 | عرض: 45 | ارتفاع: 50

میز عسلی استیل طرح هنریک Henrik

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: قطر: 45 | ارتفاع: 60

میز عسلی استیل آتنا Athena

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: قطر: 45 | ارتفاع: 55

میز کنار مبلی استیل ارنست Ernest

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: قطر: 45 | ارتفاع: 60

میز عسلی استیل مدل کیتلین Kaitlyn

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • گرید استیل: 304 با کیفیت عالی
 • نوع آبکاری: تحت خلا pvd مقاوم در برابر خط و خش و سایش
 • جنس صفحه: سنگ طبیعی - هایگلاس طرح سنگ - شیشه - آینه
 • ابعاد: قطر: 45 | ارتفاع: 60